Reģistrēties Reģistrēties
PieslēgtiesPieslēgties
 

Kā izvēlēties ceļazīmi?

Lai izvēlētos atbilstošu ceļazīmi, Jums jāzina tikai divi parametri – ceļazīmes izmēra grupa un atstarojošā materiāla klase.

Izvēles atvieglošanai sniedzam divus grafikus atbilstoši katrai izmēru grupai ar ieteikumiem atbilstošas atstarojošā materiāla klases un ceļa zīmes izmēru grupas izvēlei. Ieteikumi sniegti saskaņā ar valsts standartu LVS 77-1;2;3:2014 LV.

Braukšanas ātrums:

līdz 70 km/h  līdz 90 km/h